Valget handler også om hva du har igjen i din lommebok