Ødeleggelse av Nordbømarka i Lillesand blir velsignet av statlige myndigheter