Leserbrev: Sammen om å redusere klimautslipp og verne om arbeidsplasser

foto