Lillesand kommune - behov for klare prioriteringer fremover