Ordfører Gyro Heia med kommunens nye ordførerklubbe. Foto: Sindre Haugen Mehl

Jakt og deilige dager på Livligbu

Ordførerens hjørne

Siden sist jeg skrev her, har jeg vært så heldig å fått noen gode dager sammen med familien på hytta vår i Brokke heiene i Setesdal. Når jeg kommer opp dit er det som å få en indre ro, jeg ikke kan finne noe annet sted. Til tross for at hytten har fått navnet «Livligbu», etter min mor Liv, er det likevel en fredlighet som er utrolig deilig å kjenne på, og man får ladet batteriene. Det kommer godt med nå som høstens møter er i full gang og det er stor aktivitet rundt på alle kanter.

I vår og gjennom sommeren var det forventet at det kunne bli økt smitte av korona utover høsten. I Birkenes kommune er vi nå «omringet» av kommuner med påvist Covid-19 på alle kanter. Jeg tror vi nå må se at det kanskje også bare er et tidsspørsmål før vi får positivt testede personer også i Birkenes. Men jeg håper i det lengste at vi skal slippe dette. For det er ingen tvil om at det kan bety økt bekymring og uro blant innbyggere samt få konsekvenser for offentlig tjenesteutøvelse eller kanskje bedrifter i kommunen. Vi har per nå i Birkenes kun en liten begrensing i tidspunkt på dagen det kan komme besøkende til omsorgsboligene og sykehjemmene, ellers det ingen lokale vedtak med begrensinger utover det som gjelder nasjonalt hold. Mer info om dette finner man på kommunens hjemmeside. Ved eventuelle innskrenkninger, vil dette også bli opplyst på kommunens hjemmeside. Jeg vil bare minne oss alle på å fortsette å overholde 1 meters regel og god håndhygiene slik at vi forebygger smitte på best mulig måte. Vi må huske at ved å gjøre dette, bidrar vi til å gjøre omgivelsene til personer i utsatte grupper mer trygge.

Til tross for Covid-19, så lever det politiske livet i beste velgående. Større og mindre saker har vært til behandling i ulike utvalg. Det jeg har lyst til å trekke frem denne gangen er møtet jeg deltok på i Ungdomsrådet. De hadde en sak om tilstandsrapport i skolene til behandling og skulle gi tilbakemeldinger om hva som kan forbedres. Det kom tydelig frem fra ungdommene rundt bordet at det er veldig ønskelig å få mer praktisk arbeid inn i undervisningen. Det var en utrolig spennende diskusjoner å få med seg. I fortsettelsen av dette har jeg invitert inn skolene til å fortelle oss politkere i kommunestyret litt mer om hvordan det er i dag i forhold til praktisk arbeid, slik at vi kan følge innspillene fra ungdomsrådet videre.

En gladsak for utstyrsbua i Birkenes er at de har søkt og fått tildelt nye friske midler til å kjøpe inn mye mer utsyr, spesielt vinterutsyr for gratis utlån til mennesker i alle aldre. Dette kommer via noe som heter Lykkeskillingen og det er utrolig flott at det offentlige også kan få gleden av slike midler, på vegne av felleskapet i samfunnet. I Birkenes kommune finner du utsyrbua i lokalene til Det gode selskap på Strøget og betjenes av de som jobber der, i tett samarbeid med frivillighetssentralen i Birkenes. Anbefaler dere alle å ta en tur å sjekke ut hvilke utsyr man kan låne der.

Til slutt vil jeg slutte med noe så upolitisk som elgjakt ( ..ja, for det er ut fra min mening rimelig fritt for politiske meninger, til tross for ellers svært mange sterke meninger om jakt og det som hører med). Jeg har nemlig fått gleden av å bli invitert til Grasham kulturbarnehave ute på Tveide, der jeg fikk æren av å bli utkledd som elg. Her skulle nemlig barna ut på elgjakt og et team av små barn skulle kjøre et driv, for å jage elgen ut mot de barna som satt på post, klare til å fyre av skudd for å felle elgen. Og det kan jeg si.. jeg ble jaget, jeg ble svett og til slutt ble jeg «skutt»! Trodde aldri jeg skulle noen gang som ordfører skrive at det var en fonøyelse å bli jaktet på, for så å bli felt og flådd😊 Men i denn barnehagen får altså barna virkelig førstehåndserfaring med hvordan elgjakta i kommunen vår blir gjennomført. Jeg blir bare utrolig imponert over hvor godt organisert de voksne var og hvor ivrige og nysgjerrige alle barna var. Vi er heldige som har barnehager med kreative ansatte i kommunen vår som fyller hverdagene til barna med god lokalkunnskap. Det var virkelig en sann fornøyelse!

Ønsker dere alle god helse og god helg.

Varm høsthilsen fra Ordføreren i Birkenes, Gyro Heia