JuniorKRIK er et kjært møtepunkt på fredagskveldene for mange. Dette bildet er tatt i januar. Foto: Privat

JuniorKRIK og smittervernregler

Vi var veldig glad for at vi kunne starte opp igjen med JuniorKRIK i Holtahallen fredag 28 august.

Under evalueringen av første kveld, sett i sammenheng med all info om smitteverntiltak og om vår felles «dugnad» for å unngå videre smittespredning, har vi i styret kommet til at vi må gjøre noen endringer.

Fredag blir det derfor kun samling for ungdommer som går i 5. og 6. klasse. Vi deler hallen i to og har kun lov å ha maks 20 personer, inkludert ledere, i hvert rom i hallen. Det skal ikke være noen kontakt mellom rommene. Neste samling om 14 dager vil være for de som går i 7. og 8. klasse. Så ser vi noen uker og samlinger frem i tid og satser på at vi kan få lov å gå tilbake til felles samlinger for alle fire klassetrinn etter hvert.

Det er også verd å merke seg at vi begynner til vanlig tid med alle femteklassinger, og sjette klasse skal komme 15 minutter senere. Viser ellers til info som ligger på vår facebookside.

Vi kommer til å ta det uke for uke, og evaluere etter hvert, avhengig av pågang og smittesituadsjon.

Hilsen Magne Aartun alle lederne i JuniorKRIK