Hesleviga Foto: Thor Børresen

Kommunen som godt forbilde?

Lillesand kommune er i gang med arbeidet med å legge rør i Hesleviga. Til tross for at klagebehandlingen ikke er gjennomført og man vet at det foreligger vektige motargumenter kjører man på som en dampveivals.

Viggo Hæstad, berørt nabo og yrkesfisker i området, fikk melding en fredag ettermiddag om at arbeidene skulle starte mandagen etter.

Vi forstår godt at Hæstad er frustrert over måten saken håndteres på fra Lillesand kommune. Man forventer noe helt annen fra en offentlig myndighet.

Kommunen er både tiltakshaver og saksbehandler. Da er det spesielt viktig at man opptrer ryddig og skikkelig. Lillesand kommune bør gå foran og være et forbilde for hvordan man informerer berørte parter og forsøker å opprettholde et godt naboskap. I stedet opplever mange at Lillesand kommune kommune er en versting og ikke er interessert i å lytte til naboer og næringsinteresser.

Dessverre har vi mange eksempler på at Lillesand kommune har kommet i krangel med sine innbyggere om vann- og avløpssaker – flere av dem er saker som burde kunne latt seg løse med en god dialog. Det er beklagelig og vi skulle ønske at kommunens ansvarlige politikere kunne gi klar beskjed om at dette ikke er holdbart.

Lillesand kommune bør være seg sin posisjon bevisst og være et godt forbilde.