Trygve Raen ble avbrutt av ordfører Gyro Heia mens han holdt sitt innlegg under folkemøtet i Birkeneshallen mandag kveld Foto: Thor Børresen

Er der greit å bli karakterisert som Judas eller korrupt fordi en har en annen mening om vindkraft?

Noen kan ha lagt merke til at jeg ble stoppet av ordfører Gyro Heia under mitt innlegg under MTA møtet på mandag. La meg forklare litt nærmere hva jeg vill ha fram:

Jeg er for vindkraft. Andre er imot. Slik er det. Jeg tror at vindkraft vil gi positive ringvirkninger for mennesker lokalt, for det lokale næringslivet og for klimaet. Slik jeg ser det vil fordelene overstige de negative konsekvensene. Samtidig opplever jeg det i perioder som belastende å uttrykk mitt standpunkt. Fra noen meningsmotstandere får jeg høre at hadde dere ikke kjempet for vindkraften, hadde vi ikke hatt splittelse i lokalsamfunnet. Men dette argumentet kan og brukes motsatt; hvis alle var for vindkraftutbygging, ville vi heller ikke hatt splittelse. Nå er det forskjellige meninger, og i den sammenheng er det viktig hvordan vi uttrykker oss.

Jeg er for eksempel blitt kalt Judas og av andre meningsmotstandere har jeg hørt at såpass må jeg tåle når jeg er for vindkraft. Videre har jeg blitt kalt for korrupt uten noen videre begrunnelse. Skal jeg slutte å uttrykke min overbevisning for å unngå å bli kalt Judas, unngå å bli beskyldt for å være korrupt og unngå å skape splittelse i lokalsamfunnet? Ønsker vi et samfunn hvor noen meninger blir kneblet? Eller ønsker vi et samfunn hvor vi kan være rivende uenige om sak, men hvor vi samtidig kan behandle hverandre med respekt og IKKE komme med ubegrunnede beskyldninger og karakteristikker av meningsmotstandere? Et samfunn hvor vi kan si til hverandre: «Jeg er rivende uenig med deg i denne saken, men du er allright likevel». Jeg vet hvilket samfunn jeg ønsker å leve i, men av og til lurer jeg på om det aller beste er å tie helt stille…

Trygve Raen