Ord for helgen: Å Maria lær meg dine sanger

Ord for helgen er skrevet av vikarprest Øystein Lied:

Maria budskapsdag er en av de få Maria-dagene som vi har beholdt i vår lutherske kirke etter reformasjonen. Selve dagen ble fastlagt etter at Jesu fødselsdag ble bestemt til 25. desember, og så telte man ni måneder tilbake og kom til 25 mars. Engelen Gabriel kom til Maria med budskapet om hun skulle bli Jesu mor.

Maria inntar en særstilling i vår tro. Gud utvalgte Maria til å føde og oppdra Jesus. Gjennom henne ble han fullt og helt menneske. En ung kvinne som ikke hadde vært sammen med noen mann skulle føde Guds sønn, menneskelig sett en umulighet. Samtidig var det noe svært menneskelig, for handlingen forteller om det de fleste kvinner er forunt å oppleve. Det menneskelige og det guddommelige møtes i Maria.

Maria tegnes som svært ung og uberørt. Hun er den rene. Samtidig er hun ydmyk og lydig: -Se jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt. Til tross for undring og frykt har hun tillit til Guds mysterium.

Gud griper inn i historiens gang ved å sende en engel med sitt budskap til en ung kvinne i en avsides liten landsby. Kan noe så enestående og avgjørende viktig for menneskehetens skjebne, uttrykkes enklere?

Klostergrunnleggeren Bernhard av Clairvaux har sagt til ære for vår mor Maria: «Når dere følger henne, blir dere ikke fortvilet. Når dere tenker på henne, går dere ikke vill. Når hun holder dere, faller dere ikke. Takket være henne, når dere fram».

La oss ikke i forlegenhet la være med å hedre Maria. Hun har lært oss til å si ja til Guds kall. Hun bøyde seg for Gud, slik at underet kunne skje. Hun bar Jesus til verden, og sammen med henne lovsynger vi Gud.

Øystein Lied