PFU har talt

Lederartikkel 4. mai 2021

Pressens Faglige Utvalg har felt Lillesands-Posten for brudd på vær varsom plakaten. Ved å lenke til en Facebook-post hvor påståtte mobbere blir uthengt i et vedlegg har vi bidratt til identifisering. Det er en feil vi bare må beklage. Utvalget mener lokalavisen ikke skulle identifisert søstrene som ble utsatt for mobbing og også skulle innhentet samtidig imøtegåelse fra de påståtte mobberne.

Vi er noe usikre på om PFU her har forstått omfanget av sin egen avgjørelse, men vi kan forsikre at Lillesands-Posten har tatt lærdom av denne saken. Og så er det også viktig å slå fast at PFU ikke tar stilling til hva som er riktig og galt i forhold til mobbepåstandene. At søstrene vi skrev om er utsatt for rasisme er etter vår mening godt dokumentert både gjennom tekst og bilder.