Foto: Truls Bjørkum Larsen

Pinlig behandling

Lederartikkel 3. desember 2021:

Detaljreguleringen for Kvanneslandet er sendt ut på en ny runde. Da saken onsdag var oppe til sjette gangs behandling ble saken nok en gang avvist av bystyret. Det betyr at tiltakshaver og administrasjonen igjen må gå igjennom planen og fremme saken på nytt.

Nok en gang opplever vi at plan- og miljøutvalget og bystyret ikke er på bølgelengde. Det er et problem og aktualiserer spørsmålet om gjennomgående representasjon eller kanskje overgang fra utvalgsmodell til en mer representativ komitémodell.

For Lillesand kommune fremstår saken som meget pinlig. Det er den uavhengig av om man er for eller mot det fremlagte planforslaget.

Det skal egentlig ikke gå an å behandle en sak på denne måten. Det er åpenbart at administrasjon og politikere i denne saken ikke er på bølgelengde. Det er et problem at administrasjonen ikke godt nok har fanget opp politiske signaler, men hovedansvaret for at denne farsen har kunnet pågå over så lang tid må politikerne ta. Det er nesten litt skremmende å se at enkeltpolitikere og partier skifter standpunkt uten at det strengt tatt foreligger nye momenter.

Nå har bystyret fattet et klart vedtak som vi forventer blir fulgt opp. Og så håper vi at den runden som bystyret nå har satt i gang kan være den siste og at både utbygger og berørte naboer kan få ro.