Ordfører Arne Thomassen er enig i at det er beklagelig at stemmen ikke har blitt rustet opp.

Springvannstemmen - også i mitt hjerte!

Svar til Bergljot Siring:

Tusen takk for ditt leserinnlegg tirsdag 10. Juli.

Jeg er helt enig med deg og med Petter Toldnæs når det gjelder stemmen. Det er beklagelig at denne ikke har blir rustet opp de siste årene og spesielt inneværende år da jeg har fått mange henvendelser som er besvart og tatt videre. Det hjelper lite å nevne at jeg tok opp dette i fjor sommer, høst 2017 og i vinter. Vi har ikke klart dette!

Det er nok dessverre slik at vi som politikere gjennom mange år har kuttet i budsjettet til teknisk avdeling slik at ressursene der ikke står i forhold til alle oppgavene. Når vi bygger nytt må også det eksisterende ivaretas.

Nå har vi kun en ting å gjøre og det er å sette av midler i neste års budsjett. Det er ikke godt nok når stemmen er slik den nå er og i tillegg har vi et friområde på Åkerøya som også må ivaretas og Borkedalstemmen som også trenger rydding for vannliljer.

Jeg vil følge opp saken og foreslå midler i budsjettet for 2019.

Arne Thomassen

Ordfører