Foto: Tor Marius Markussen/Agder FK

Tiden flyr

Fylkesordførerens hjørne:

Tiden flyr og nå er vi alt kommet til februar måned. Det har vært et strålende vintervær langs kysten og en del utfordringer med store snømengder inne i landet.

Langs kysten er det nå store muligheter flere steder for å ta isen i bruk og aktiviteten for både barn, unge og voksne har vært stor. Når det gjelder is er det svært viktig å ta alle forholdsregler og sjekke grundig. Snøforholdene i innlandet gir også store muligheter men også her må man være forsiktig. Det er viktig for vår folkehelse å komme seg ut og ta i bruk de muligheter vi har på Agder. Fysisk aktivitet gir gode resultater for den enkeltes helse. Fylkeskommunen har ansvar for folkehelse og vi har dyktige ansatte som jobber helt konkret med dette.

Folkehelse er viktig på mange områder og målene er helt klar: Vi skal gjøre noe med levekårene og vi skal gjøre noe med yrkesdeltakelsen. Begge deler vet vi er for dårlige i vår landsdel og da må vi sammen fortsette den dugnaden som har pågått en god stund. Vi ser det også på andel lærlinger som kommer i jobb, Agder ligger på bunn på tross av at det har vært en formidabel innsats.

Jeg merket sjøl som ordfører i Lillesand at på tross av politiske vedtak var det vanskelig å øke andelen lærlinger. Vi setter nå inn ett nytt gir i dette arbeidet og vil fremover møte både kommuner og private bedrifter for å ta et ekstra tak. Vi kan ikke være dårligst i landet og også utfordre statlige etater på dette området. Sjøl hadde jeg ei ungdomstid der vi kunne velge og vrake i jobber. Det var et stort behov til sjøs, i industrien og hos håndverksbedriftene. Jeg måtte starte med å pendle til Stavanger der oljetiden akkurat var i gang, men det tok ikke mer enn et drøyt år før jeg fikk jobb hos Sverre Fossum, som eide Rørhuus AS i Lillesand, og etter en stund var det tid for fagbrev og mesterbrev. Jeg husker godt jeg troppa opp på trappa hjemme hos Sverre på Grøgårdsmyr og spurte om jeg kunne få jobb. Jeg var da ansatt hos Mads Skuggevik i Kristiansand, men jeg ønsket å være i Lillesand der vi bygde hus og etablerte familie. Det tok kanskje ett par dager før jobben var i boks og det ble 20 år i Rørhuus AS. Fagbrevet er noe jeg er stolt av og som har gitt meg mange muligheter senere i livet. Det å lære seg et fag og gjennomgå en læretid gir enorme muligheter enten man fortsetter å jobbe som fagarbeider eller finner på å bruke dette videre til noe annet. Når jeg tar dette opp her er det fordi at situasjonen er en annen nå. De store industribedriftene er ikke så mange lenger, mulighetene til sjøs er mindre og arbeidslivet er endret. Samtidig er det nye muligheter med nye fagutdanninger og vi ser at innenfor det grønne skiftet og innenfor de blå næringene finnes det muligheter. Innenfor helsesektoren er det også et økende behov. Vår dugnad blir nå å synliggjøre mulighetene og banke på dører der vi ser muligheter for å få læreplasser.

Neste uke skal vi dele ut fag og svennebrev på Agder. Dette er en av de fineste oppgaver jeg kan tenke meg. I Agder ble det avlagt 2024 (to tusen og tjuefire) fag og svennebrev i 2020.

Corona situasjonen er krevende i hele landet og vil dessverre får store konsekvenser for mange. Jeg er imponert over hvordan befolkning og næringsliv har håndtert dette gjennom elleve måneder og da må vi som har både jobb og familien rundt oss sette ekstra stor pris på det. Agder har de siste ukene vært nest best i landet. Vi har et fortrinn med å bo ganske spredt og samtidig tror jeg befolkningen har fulgt de nasjonale retningslinjene på en god måte. Hvis vi klarer å komme oss like greit gjennom denne våren og få vaksinert så mange som mulig kan denne sommeren bli en fantastisk sommer for reiselivet på Agder og en del av det tapte kan tas igjen.

Agder fylkeskommune har ansvaret for fire tusen kilometer med vei. Dette er en enorm oppgave og det sier seg sjøl at når uværet herjer blir det krevende for ansatte og innleide mannskaper. Dette er fagfolk som gjør sitt aller ytterste til at hver enkelt av oss skal komme oss til jobb eller til barnehage eller skole. Når vi også er så stor veieier krever det også mye planlegging for bygging og vedlikehold. Regjeringen skal denne våren legge frem NTP (Nasjonal transportplan) og mye av vårt arbeid det siste året har vært å jobbe inn mot nasjonale myndigheter for å få mest mulig til vårt fylke. Det er spennende og på Agder har vi mange store prosjekter. De tre store på riksveier er gul midtstripe til Hovden, ferdigstille E 39 til Stavanger og E 18 til Oslo. Dette er inne på et godt spor og heldigvis fikk vi Nye Veier som fikk et stort oppdrag med å bygge raskere og mer effektivt. Det som nå er noe av det viktigste utover trafikksikkerhet er ny vei mellom Åmli og Eydehavn havn og ny vei i Lindesnes til GE Healthcare. Dette er veier som kommer inn under en ny ordning med viktige nasjonale industriveier.

Tirsdag skal jeg til Sirdal for å lære litt mer om hvordan det store snøfallet har virket inn. Store deler var uten strøm og mange hytteeiere ble oppfordret til å være hjemme. Med det store snøfallet i Lillesand i 2007 friskt i minne blir det en lærerik tur.

Jeg har denne uken tatt til orde for forutsigbarhet for næringslivet når det gjelder politiske vedtak. Tusen takk til alle dere som har gitt gode tilbakemeldinger og tusen takk til dere som har stilt kritiske spørsmål. For meg er ikke dette nå en debatt for eller mot vindmøller men om forutsigbarhet.

ASKO Fornybar AS kjøpte et ferdig godkjent vindmølleanlegg på Nordbø. Bystyret i Lillesand sa på det tidspunktet (2016) nei til et anlegg langs E 18, men ja til Nordbø. Saken kom til planutvalget i juni 2019 og da var det et enstemmig ja til planen og der var tona at nå må vi sikre god tilgjengelighet og bruk av interne veier med mer. ASKO Fornybar AS kontaktet kommunen da de hadde tre ulike veier å komme inn med vindmøller til Nordbø. En vei fra YX Brønningsmyr, en vei opp Glamsland og inn gjennom det gamle bruddet og så var det Nordbøveien. Vi, administrasjon og formannskap, var samlet enige om at det eneste riktige var å bruke disse midlene inn i på en forholdsvis dårlig vei og bare noen måneder før dette dukket opp hadde jeg møter med skogeierne som ønsket at kommunene satset på noen av de kommunale veiene slik at skogeierne kunne få ut sine verdier. Dette ble av skogeierne på det tidspunktet satt stor pris på. Når jeg påpeker forutsigbarhet er det nettopp på bakgrunn av denne saken, der ASKO Fornybar AS handlet i beste tro. Kommunen hadde gjort sine vedtak og alt lå til rette for en viktig satsing. Vi må også ha med oss at dette er viktig for den fremtidige energisituasjonen i vårt land og mulighet for å kunne være det grønne batteriet. Ingen klager på greie strømpriser på Agder i dag, og selv om noen ønsker å kutte all forbindelse til utlandet er ikke jeg der. Vi trenger å samhandle både når det gjelder strøm og når det gjelder arbeidskraft.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Agder skal være en elektrisk region og da må vi enkelte steder også akseptere vindmøller. Tenk hva tidligere generasjoner har gjort for at vi i dag har vår velferd.

Arne Thomassen (H)

Fylkesordfører