Verdt å feire

Lederartikkel 8. mai 2020:

I dag er det 8. mai – frigjøringsdagen og veterandagen. I år er det 75 år siden Norge ble fra fem år med okkupasjon. Det er verdt å feire.

I dagens avis har vi et minneord om Dagfinn Stoveland som nylig døde. Han var den siste overlevende fra hjemmestyrkene i Lillesand under andre verdenskrig. Ikke alle var så heldige at de fikk et langt og godt liv etter krigen. Både i Lillesand og Birkenes har vi flere minnesmerker over tapre mennesker som måtte bøte med livet i kampen for den friheten vi dag setter så stor pris på. Kanskje ekstra stor akkurat denne våren etter at verden er blitt rammet av en pandemi som har satt store begrensninger i vår utfoldelse.

Fortsatt er det ikke mulig å samle de store folkemengdene. Dagen bør likevel hedres. Vi håper flaggene går til topps i by og bygd som en fin markering av frigjøringsjubileet og oppfordrer alle til å følge de digitale arrangementene til ettertanke.

Dagen i dag er også veterandagen. Vi må benytte anledningen til å takke dem som deltok under siste krig, men også de som siden har stilt opp i fredsbevarende styrker verden rundt, hvor Norge i samarbeid med andre og i regi av FN har stilt opp for å gi vårt bidrag til fred og forsoning. Mange har gode minner fra sine oppdrag, men noen har også gått igjennom grusomme opplevelser og sliter med ettervirkningen. Vi er glad for at det de siste årene er blitt noe mer bevissthet om dette og vi håper at veterandagen også kan være et symbol på dette.

Som en liten nasjon er vi avhengig av internasjonalt samarbeid. Frigjøringen i 1945 hadde ikke vært mulig uten støtten fra andre nasjoner. Gjennom internasjonalt samarbeid har vi forventninger om at vi igjen vil få hjelp om det skal være nødvendig. I mellomtiden kan vi hjelpe andre som måtte trenge det.

Gratulerer med dagen