Foto: Liv Ekeberg

Bama og Norgesgruppen endrer samarbeidsmodell

Bama og Norgesgruppen er enige om en endring av samarbeidet, som innebærer at Asko overtar varene fra Bama Dagligvare på et tidligere stadium i verdikjeden enn i dag.

Det fremgår av en pressemelding fra selskapene.

Bama Dagligvare er et selskap i Bama-gruppen som leverer ferske produkter til kjedene i Norgesgruppen.

I Lillesand er Asko og Bama samlokalisert på Sekkebekksletta. Slik er det også flere andre steder i landet og det er Asko som i dag i stor grad transporterer varer mellom lager og butikk for Bama. Samtlige ansatte i Bama Dagligvare, som utfører lignende logistikkfunksjoner, vil overføres til de lokale Asko-selskapene.

Bama Dagligvare fortsetter som eget selskap i Bama-gruppen, men terminal- og lagerstruktur flyttes over til Asko som dermed overtar eierskap til varene ved levering til Asko-lagrene. Asko vil ha ansvar for videre logistikk og distribusjon fram til butikk. Bama Dagligvare skal fortsatt ha ansvar for marked, kategoriutvikling og salg

– Endringen innebærer at i overkant av 500 dyktige ansatte, fordelt på ti avdelinger i hele landet, vil få ny arbeidsgiver. Arbeidssted og oppgaver blir for mange imidlertid ganske likt som i dag. Vi skal sammen med ASKO i tiden som kommer sørge for at prosessen blir så god og ryddig som mulig for de involverte, sier Rune Flaen, administrerende direktør i Bama-gruppen.

Utover endring av driftsfunksjonen skal dagens samarbeidsform ifølge pressemeldingen videreføres med mål om å opprettholde og fortsatt styrke fokus på ferskhet og kvalitet, til beste for forbrukerne.

Det er Norgesgruppen som har tatt initiativet til endringen.

– Vi ønsker blant annet bedre utnyttelse av ressurser på tvers av funksjoner og avdelinger, og et IT-system som gir lavere utviklingskostnader og mer nøyaktige prognoser, sier Tore Bekken, administrerende direktør i Asko.

Han ser fram til å ønske frukt- og grønt-medarbeiderne i Bama Dagligvare velkommen til Asko.

– Dette er en av de viktigste varegruppene, og nå styrker vi samspillet ytterligere i tett samarbeid med kjedene regionalt og butikk, sier Bekken.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Endringen er planlagt gjennomført høsten 2021. Konkurransetilsynet er orientert og prosessen foregår i dialog med tillitsvalgte.