Deler ikke ut prisen i år - fordi ingen fortjener den

(Agderposten) Ingen kommuner på Agder gjør en god nok jobb med å ansette lærlinger.

For første gang siden prisen for Årets lærlingskommune på Agder ble opprettet i 2016, blir den i år ikke delt ut. Det skriver KS Agder i en pressemelding.

- Det er kjedelig at vi ikke har en vinner i år. Vi skulle gjerne sett at vi hadde hatt mange kandidater helt i toppsjiktet å velge imellom. Dessverre har ingen nådd helt opp, og vi må se hva vi kan bidra med for å løfte kommunene til å bli enda bedre i arbeidet med lærlinger, sier styreleder i KS Agder, Gro Bråten.

Prisen er blitt delt ut fire år på rad på KS Agders årlige strategikonferanse. Tidligere vinnere er Evje og Hornnes kommune (2016), Vegårshei kommune (2017), Songdalen kommune (2018) og Arendal kommune (2019).

I år er det ingen av kommunene på Agder, utover tidligere vinnere, som når helt opp for å kunne bli tildelt prisen som årets lærlingekommune 2020.

Hovedmålsettingen er at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass.

– Skal vi lykkes som region, få flere fagarbeidere, flere unge i arbeid, og bedre levekårene, da må vi være helt der oppe i hvordan vi jobber med læreplasser og lærekandidater. Dette er en viktig sak for meg, og for fylkesstyret i KS Agder, og jeg vil ta opp denne saken i vårt neste styremøte nå i februar. Vårt mål er at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass, og vi må se på hva vi kan gjøre for å bidra, sier Gro Bråten.

Prisen baserer seg på forslag fra Yrkesopplæringsnemndene i Aust-Agder og Vest-Agder (fra 2020 Yrkesopplæringsnemnda i Agder), og tar utgangspunkt i kommunens arbeid med lærlinger. Det vektlegges spesielt hvordan arbeidet var i året før, siden prisen deles ut tidlig på året.

Begge yrkesopplæringsnemndene er bedt om å komme med forslag til kandidater til årets pris, men ingen av dem har valgt å foreslå vinnerkandidater i år. Begrunnelsen fra de to nemndene, er at de ikke har funnet kandidater som tilfredsstiller kriteriene for å vinne prisen som Årets lærlingekommune 2020.