Resultat på over tre milliarder – nå eier Å Energi halve batterifabrikken