Antallet tvangssalg og utkastelser øker: – Henger et mørke over mange husholdninger

foto