På en gårdsplass står tre biler parkert. To av dem skal tvangsinndras av namsfogden.