Hjørnesteinsbedriftene sliter: Permitteringer hos både Fiven og 3B

foto