Også Sjøbua vil ha lekter: kommer i konflikt med Strandhavens søknad

foto