Betydelig økning i antall skipsanløp:– Har jo alltid vært en havneby