Sparebanken Sør med kraftig økning i renteinntektene