Avviser omkamp om nødboliger - vurderer å trekke seg fra kjøp