Forventer svakere resultat – strømprisen oppleves som en trussel for bedriftene i Lillesand

foto