Intern splid om styreledervervet i Sparebanken Sør

foto