Skuffede næringslivsledere etter møte med energiministeren