– 5 millioner hjelper lite når kostnaden er nesten 90 millioner

foto