Skal utvikle solparker i storskala – lokalprosjekt først ut

foto