Konkurransen er tøffere, årsresultatet går ned, ansatte er permittert. Administrerende direktør er likevel optimist

foto