Å Energi med svekket resultat - retter hard skyts mot regjeringen