Folk reiser langt for å handle i Lillesand på søndager