Næringslivstoppen i Birkenes: De største og de mest lønnsomme

foto