Mangler fortsatt 300.000 passasjerer på et normalår

Passasjertallene nær doblet seg på Kjevik i 2022. Likevel er ikke lufthavnsjefen helt fornøyd.