Endrer utslippstillatelse:– Regelverket har endret seg betydelig

foto