Vil bygge 1.100 kvadratmeter stort veksthus på taket