Har kjøpt område tilsvarende 170 fotballbaner

foto