Fra venstre er Marius A. Nilsen (Frp), Gisle M. Saudland (Frp), Ingvild W. Thorsvik (V), Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Ingunn Foss (H), Gro-Anita Mykjåland (Sp), Eivind Drivenes (Sp) - vara for Anja Abusland på dette bildet, Kari Henriksen (Ap), Tellef Inge Mørland (Ap), og Svein Harberg (H). Anja Abusland (Sp) var ikke til stede da dette bildet ble tatt. Foto: Jacob J. Buchard

Landsdelen lider under strømprisforskjellene - dette har de folkevalgte gjort

Landsdelen lider under de store strømprisforskjellene. To av ti lokale stortingsrepresentanter har løftet saken formelt i stortingssalen, mens Gro-Anita Mykjåland (Sp) sier hun er tett på saken i energi- og miljøkomiteen.