Arbeider med å innføre 5G i landet - fra Lillesand

foto