Lokale banker på «dødslista»: – Ingen intensjon om å legge ned