foto
Veteraner: Johnny Lindtveit (t.v.), Per Gunnar Walle og Ann Tove Finnøy har jobbet på 3B Fibreglass i til sammen 95 år. – Det er på grunn av arbeidsmiljøet, sier de. Foto: Christian Nørstebø

Bygdas hjørnesteinsbedrift feirer 50 år