Dro inn over 700 millioner etter renteøkningene

foto