Ribe Betong landet kontrakten på E39 Lyngdal øst/vest