foto
Levende Gård: N/A Foto: Arnt Georg Arntzen

Lokal interesse for egen næring

Det var flere fornøyde høvdinger som tittet nærmere på flere av bygdas næringer noen timer lørdag ettermiddag.