Støtte til 12 bedrifter i Lillesand – Madverket får 125.000

foto