– Papirmøller hindrer Sørlandets virksomheter i å vokse

foto