Rekordvekst for lillesandsbedrift – nå vil de bli landsomspennende

foto