Sør-underslaget: Klippet og limte i bankkunders årsoppgaver

foto