Banken med i planleggingen av nytt samskapningsbygg

foto