Ti måneders tørke er over - skålte for gjenåpning

foto